Date: prev next · Thread: first prev next last


Kees Kriek wrote on 23-09-16 18:20:
Ik heb trouwens ook wel een onderwerp voor de agenda en dat is Localisatie.
En daarmee bedoel ik dat in de breedste zin. Zoals als GUI en Help op
[...]

Dank je voor het idee Kees!
We hebben gesproken over het idee om op bijeenkomsten te beginnen met
een algemeen deel, en daarna te splitsen in bijv. twee groepen die zich
op een specifieke taak gaan toeleggen. Dus dat kan per bijeenkomst
anders zijn. Afwisselend, ieder komt aan bod, en je kunt ook echt wat
doen ;)

Dus: localisatie zetten we erbij.

groetjes,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.