Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de ‘Handleiding voor beginners 5.1’ is het hoofdstuk 'Kennismaken met
Impress' toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
(5.0) en zijn voornamelijk de schermafbeeldingen en terminologie op de
nieuwe versie aangepast en zijn enkele nieuwe functies beschreven.

Dit hoofdstuk geeft een algemene beschrijving van Impress en hoe deze te
gebruiken om (eenvoudige) presentaties te maken. Zo wordt onder meer
beschreven uit welke onderdelen Impress bestaat (Werkruimte, Diavenster en
Zijbalk), welke weergaven er zijn (Normaal, Overzicht, Notities, Hand-outs
en Diasorterder. Vervolgens wordt ingegaan op het maken, bewerken,
dupliceren en verplaatsen van dia’s. Ook wordt beschreven hoe een dia kan
worden gevuld door het toevoegen van tekst, afbeeldingen en mediaclips. Ook
het werken met opmaakprofielen en diamodellen komt aan bod. En tenslotte
natuurlijk het maken, opmaken en vertonenvan een presentatie.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.