Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de ‘Handleiding voor beginners 5.1’ is het hoofdstuk 'Kennismaken met
Draw' toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
(5.0) en zijn voornamelijk de schermafbeeldingen en terminologie op de
nieuwe versie aangepast en zijn enkele nieuwe functies beschreven.

In dit hoofdstuk wordt de basis van Draw beschreven. Zo wordt beschreven
waaruit het hoofdscherm van Draw bestaat en welke werkbalken nuttig zijn.
Daarnaast wordt beschreven welke basisvormen Draw kent en hoe ze gebruikt
kunnen worden. Verder wordt ingegaan op het werken met lagen en het
verplaatsen, vervormen en wijzigen van de afmetingen van tekenobjecten. En
nog veel meer.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.