Date: prev next · Thread: first prev next last


Op zondag 20 januari 2013 16:24 schreef Freek de Kruijf:

Bij de vertaling in Pootle van de UI kom ik een een suggestie tegen
waarin het Engelse woord asset vertaald wordt met activum (het
Latijnse enkelvoud van activa, neem ik aan). Ik kende het woord niet,
wel activa, en vraag me toch af of bezit(ting) of waardepapier - de
context suggereert dat het daarom gaat - geen beter vertaling is.

Het hangt erg van de context af. In een computeromgeving zou het ook om beschikbaar geheugen, 
schijfruimte, rekentijd of andere middelen kunnen gaan.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.