Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2013-01-20 16:24, Freek de Kruijf wrote:
Bij de vertaling in Pootle van de UI kom ik een een suggestie tegen waarin het 
Engelse woord asset vertaald wordt met activum (het Latijnse enkelvoud van 
activa, neem ik aan). Ik kende het woord niet, wel activa, en vraag me toch af 
of bezit(ting) of waardepapier - de context suggereert dat het daarom gaat - 
geen beter vertaling is.

Het gaat bij zo'n discussie natuurlijk ook om de vraag voor wie je vertaald, 
voor de gewone man of voor een deskundige/accountant.

Wij vertalen het in onze bedrijfsdocumenten heel vaak als bedrijfsmiddel
of middel, maar of dat past in een niet-bedrijfsmatige context vraag ik
me af. In meer technisch georiƫnteerde documenten willen we het ook nog
wel eens vertalen als "object".

Het woord "goed" wordt ook vaak gebruikt, maar dat is vrij ouderwets
taalgebruik, dus dat zal ook niet direct voor alle LO-gebruikers een
bekende term zijn in deze context. Activa is teveel gekoppeld aan
financiƫn, dus ook van dat woord kun je jezelf afvragen of het past in
deze setting.

Een object is voor veel mensen weliswaar een tastbaar iets, maar toch is
het woord "object" inhoudelijk wel een correcte vertaling van "asset".
Ook als je het over niet-tastbare middelen hebt. Ik neig er daarom naar
te kiezen voor dit woord.

Mochten jullie dat toch niet zo'n goede keuze vinden, dan sluit ik me
aan bij Freek. Hoewel ik bezit ook niet direct het beste woord vind is
het misschien wel het meest herkenbare woord voor de doelgroep. Ook al
is het niet per se helemaal perfect als vertaling.

P.S. Ik zou er niet voor pleiten het te gebruiken, maar het woord asset
is al een tijd opgenomen in de Van Dale als correcte Nederlandse term.

P.P.S. Het woord activa valt in de categorie van de pluralia tantum en
kent als zodanig dus geen enkelvoud.

Grx HdV

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.