Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 16-11-12 15:30, Kees Kriek schreef:
Hoi Pieter

Dank je voor de uitleg.
Ik kan inderdaad eens proberen ubuntu IN Windows te installeren.
Dan kan ik het veilig uitproberen en kijken of het me bevalt.

Kees,

Nog beter is NAAST Windows. Je hebt dan maximale prestaties.
Qua schijfruimte maakt het niet uit, je hebt alleen een handeling meer nodig:
en dat is vrij maken van schijfruimte.  Dat doe je best met GParted.
Dit pakket krijg je door te downloaden, op CD te branden en daarmee
je PC te booten. Dan kun je de Windows partitie verkleinen met b.v. 40G.
Vervolgens opnieuw booten met Ubuntu CD in de la en die in de vrijgekomen
ruimte zijn gang laten gaan.

Luc--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.