Date: prev next · Thread: first prev next last


Ubuntu is wel heel mooi geworden hoor Kees. Het installeert super makkelijk en sneller dan Windows (de programma's komen mee bij de installatie). Je kan het IN je windows installeren. Dan moet je de installatieschijf (of usb-stick) erin stoppen als windows draait. Windows blijft in tact en je heb het zo weer weg als je het niet meer wilt.
Gewoon voor de gein eens proberen. Goed spul, en ziet er prachtig uit.
Maar Windows is zeker het handigst ALS JE HET GEWEND BENT. Dat is zeker. Maar: verandering van spijs doet eten!

Waar bijvoorbeeld nieuwe gebruikers van linux vroeger over vielen was: "Hoe installeer ik een programma?". Ubuntu heeft voor alledaagse gebruikers een hele mooie "tool" daarvoor - het ubuntu software center. Leuk hoor.
Pieter.

Op 16-11-12 10:13, schreef Kees Kriek:
Hoi

Ik ben het met Pieter eens dat LO op alle platvormen gelijk zou moeten zijn.
Hoe er ook over Wndows gedacht wordt, het is nog altijd de grootste
doelgroep.
En dat Windows gebruikers pijnloos naar linux zouden kunnen betwijfel ik
ten sterkste. Ik ben zelf een windows gebruiker en heb een keer op een oude
PC ubuntu proberen te installeren. Het is me daarbij niet gelukt om alle
onderdelen zodanig aan de praat te krijgen dat het werkbaar was. Naar mijn
mening blijft windows voor de gemiddelde gebruiker het eenvoudigst.

Groeten, Kees

Op 16 november 2012 07:41 schreef pieter kristensen <--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.