Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi

Ik ben het met Pieter eens dat LO op alle platvormen gelijk zou moeten zijn.
Hoe er ook over Wndows gedacht wordt, het is nog altijd de grootste
doelgroep.
En dat Windows gebruikers pijnloos naar linux zouden kunnen betwijfel ik
ten sterkste. Ik ben zelf een windows gebruiker en heb een keer op een oude
PC ubuntu proberen te installeren. Het is me daarbij niet gelukt om alle
onderdelen zodanig aan de praat te krijgen dat het werkbaar was. Naar mijn
mening blijft windows voor de gemiddelde gebruiker het eenvoudigst.

Groeten, Kees

Op 16 november 2012 07:41 schreef pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com> het volgende:

Ik heb natuurlijk meteen gekeken of de opengl dia-overgangen voor windows
er zouden zijn bij de versie vier. Maar ik geloof het niet. Het spijt me
enorm maar ik kan niet programmeren. Anders zou ik het zelf doen. Maar ik
vind het jammer. Naar mijn smaak moeten de windows gebruikers ook in de
watten gelegd worden. Het sterke punt van een programma als LO is nou juist
dat het op alle platvormen hetzelfde zou zijn.
Windows gebruikers kunnen alvast beginnen met LO. Daarna kunnen ze e.v.
pijnloos van windows af.
Zo zou het moeten gaan denk ik.
Pieter.

Op 15-11-12 23:20, schreef Joren De Cuyper:

 Beste LibreOfficers,

Wie staat te trappelen om de officiële versie van LibreOffice versie 3.7
uit te proberen, kan jammer genoeg nog lang wachten. Versie 3.7 krijgt een
andere versienummer 4.0 toegewezen.

De veranderingen en vernieuwingen kan je terugvinden op http://wiki.**
documentfoundation.org/**ReleaseNotes/4.0<http://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.0>
Dankzij de ijverige ontwikkelaars is deze lijst nog niet compleet, en
worden er nog steeds nieuwe functies toegevoegd. Met dit laatste kan jij
helpen! Kijk op onze website (u wel bekend: http://nl.libreoffice.org)
onder het kopje 'Meewerken' om je handen uit de mouwen te steken.

Een gedetailleerd vrijgaveschema kan je hier terugvinden: http://wiki.**
documentfoundation.org/**ReleasePlan/4.0<http://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan/4.0>
Begin december verwachten we de eerste bètaversie, begin januari de
eerste vrijgavekandidaat (Release Candidate), en begin februari de
officiële eerste vrijgave van de nieuwe tak (LibreOffice 4.0.0).

Wie al wil experimenteren met de nieuwste features, kan daily-versies
vinden op http://dev-builds.libreoffice.**org/daily/<http://dev-builds.libreoffice.org/daily/>
Waarschuwing: deze bevatten nog meer fouten dan bèta- of RC-versies. Niet
voor bedrijfskritische of andere belangrijke doeleinden gebruiken! Deze
laatste gebruikers verwijzen we graag nog steeds door naar de 3.5 of de
nieuwere 3.6-tak.

Groet,
Joren--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.