Date: prev next · Thread: first prev next last


a.s. zaterdag ben ik bezet, jammer. Luc

Op 21 oktober 2012 11:51 heeft Luc Castermans
<luc.castermans@gmail.com> het volgende geschreven:
Op 21-10-12 11:23, pieter kristensen schreef:

IK!! Pieter Kristensen. Lijkt me leuk.

Maar ik heb zoiets nog nooit gedaan. Totaal geen ervaring.
Moet ik me aanmelden? Krijgen we een badge enzo? Moet ik die ophalen
ergens?

"iets leuks voorbereiden?" Wie doen dat? Waar doen die mensen dat? Vrijdag
of zaterdagochtend zou het hier kunnen. In Tilburg. Maar willicht ook ergens
anders/op een andere manier?


Ik wil zeker mogelijkheden in mijn agenda bekijken.

Luc


Pieter

Op 21-10-12 11:14, Cor Nouws schreef:

Beste mensen,

Koffers van Berlijn net uitgepakt - ik vond het een geweldig
georganiseerde conferentie met veel interessante lezingen - en natuurlijk
weer bekende en nieuwe vrienden ... en de blik alweer op volgend weekend.

Enkele mensen gaan naar T-Dose.
  http://www.t-dose.org/2012/schedule
Een prima gelegenheid om elkaar te ontmoeten, samen naar vertalen en
hacks te kijken - er zijn vast nog wel wat relatief eenvoudige dingen waar
aan kan worden gewerkt.

En zaterdag HCC-beurs in Den Bosch.
  http://www.hcc.nl/vereniging/vereniging-nieuws/hccverenigingsdag
Van een geheel andere orde, maar ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld om
menseg die nog niet of nauwelijks van LibreOffice gehoord hebben er mee
bekend te maken.
Dus ik wil daar toch naar toe - hoewel mijn hart meer in Eindhoven bij
het meer technische gedoe op T-dose ligt.

Zijn er misschien nog één of twee mensen die enkele uren naar de
HCC-beurs willen? Hoewel kort dag, kunnen we natuurlijk zeker nog wel wat
leuks voorbereiden ?? :-)

fijne zondag verder!
Cor-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.