Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag allen !

Groot voordeel van T-Dose: het is óók op zondag, voor diegenen die wel willen maar niet op zaterdag kunnen.

Ik wou een voorstel doen voor een praktische indeling.
Zodat ieder kan plannen wanneer hij/zij kan aansluiten om bijvoorbeeld anderhalf/twee uur te focussen op één thema.

We kunnen bijvoorbeeld indelen in:

Programmeren
Documentatie
Vertalen UI en Help
Marketing
Website

Lijkt dit handig, of misschien elke dag een uur voor elk onderwerp?
We kunnen het natuurlijk ook een heel vrije boel laten ..

vr. groeten,
Cor

Cor Nouws wrote (21-10-12 11:14)

Enkele mensen gaan naar T-Dose.
   http://www.t-dose.org/2012/schedule
Een prima gelegenheid om elkaar te ontmoeten, samen naar vertalen en
hacks te kijken - er zijn vast nog wel wat relatief eenvoudige dingen
waar aan kan worden gewerkt.--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.