Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Zoals jullie wel zullen gemerkt hebben, hebben we de Handleiding voor beginners bijna volledig vertaald (enkele hoofdstukken zijn zo goed als klaar). Deze vertaling betreft de LibreOffice versie 3.3; dit heeft zo zijn historische redenen. Nu vroegen we ons wat de voorkeur van de gebruikersgemeenschap zou zijn, gezien we om een nieuw project verlegen zitten. Gaat jullie voorkeur naar een update van de deze handleiding naar versie 3.5 of zouden jullie liever een andere handleiding (Writer, Calc, Draw, Impress) vertaald zien?

Als er gegadigden zijn om ons team te vervoegen, kunnen we misschien wel beiden proberen (als ik nu maar niet te veel hooi op mijn vork neem ;-) )

Bedankt voor jullie commentaar
Vriendelijke groeten

Het vertaalteam
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.