Date: prev next · Thread: first prev next last


Luc Castermans,

Op woensdag 28 maart 2012, om 8:17 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-discuss] extra 
documentatie voor nl-LibreOffice website ?!".

LC> Denk ook eens aan Google docs; hiermee kun je simultaan aan documenten werken.
Werken wij hier niet met LibrOffice?

Niet negatief bedoeld hoor maar naar wat ik getest heb is de
uitwisseling tussen LibreOffice en Google Docs nog niet echt optimaal,
maar ik laat me natuurlijk altijd graag bijpraten.

Ik heb ooit geprobeerd met de extensie 0002gd_3.0.0 dit te doen maar
was (toen) nog niet echt een succes.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.