Date: prev next · Thread: first prev next last


Cor Nouws,

Op dinsdag 27 maart 2012, om 23:23 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-discuss] extra 
documentatie voor nl-LibreOffice  website ?!".

CN> Ik kan het zo even naar je mailen. Maar misschien zijn er nog anderen 
CN> die samen met je willen werken ? Anders stuur ik het eerdaags en dan 
CN> kunnen we onderling over leggen over vragen.
Donderdag in de namiddag tot woensdag ben ik in het buitenland en kan
ik niet reageren omdat ik daar geen toegang heb tot het internet (is
op die locatie niet beschikbaar). Hou daar dus rekening mee als ik
even niet reageer.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl




-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.