Date: prev next · Thread: first prev next last


Cor Nouws,

Op dinsdag 27 maart 2012, om 9:52 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-discuss] extra documentatie 
voor nl-LibreOffice  website ?!".

En als je zegt dat ik met deze opmerkingen dan maar aan het werk moet
gaan moet je het maar even laten weten. Nu gaat het dit weekeinde niet
echt meer lukken want dan zit ik in het buitenland, maar ik wil er wel
tijd voor vrij maken.

CN> We spreken hier in het algemeen niet van "moeten". Maar je hebt het wel
CN> juist aangevoeld: het zou erg leuk zijn als anderen dan ik het willen 
CN> oppakken.
Op welke locatie is het genoemde document als ODT-bestand beschikbaar, zal
ik er eens mee gaan stoeien.
Overigens wil ik dan wel weten hoe en waar ik het bestand naar toe
moet terug sturen.

Vraag die wel nog bij me opkomt is dit een uitgave bestemd voor
LibreOffice of voor je eigen bedrijf, je schrijft immers over
publiceren op de LibreOffice internet pagina.

CN> Het is bedoeld voor de LibreOffice website inderdaad.

Want ik mag aannemen dat er een huisstijl handleiding is van LibreOffice.

CN> Hmm.. goeie vraag. Volgens mij niet van het LibreOffice-project maar wel
CN> van het Documentation-project.
CN> Alleen zou ik het voor de relatief kleine brochures een beetje raar 
CN> vinden om eerst vier/vijf bladzijden te hebben als voorkant, 
CN> titelpagina, credits etc etc. zoals bij Documentatie-project. Ik hou van
CN> wat slanker. Of zie ik dat niet helemaal goed, Leo (cc) ?
Wanneer we het als brochure gaan zien zou ik ook het titelblad en een
inhoudsopgave weg laten, ben ik het mee eens.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.