Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 25 januari 2012 15:44 heeft H.C. van der Burg <h.vdburg@hccnet.nl>
het volgende geschreven:
Op 25-1-2012 13:48, Luc Castermans schreef:

Op 25 januari 2012 10:55 heeft H.C. van der Burg<h.vdburg@hccnet.nl>
het volgende geschreven:

Hallo allen,

Dit "probleem" ligt in het verlengde van een eerder bericht.
In de Calc-helpbestanden komen regelmatig verwijzingen voor die alleen
van
toepassing zijn op andere modules van LibreOffice.
Ik wil hier alleen verwijzen naar onderstaand voorbeeld (er zijn er
overigens tientallen en misschien wel meer als honderd op te noemen):
   - alinea's
       afstanden
       automatisch nummeren
       Aziatische typografie
       inspringingen vergroten van
       inspringingen, marges en kolommen
       opsommingstekens invoegen
       randen definiëren
       samenvoegen
       tabstops
       uitlijning
       verborgen alinea's (Writer)
       verwijderen van lege

Tot zover maar dit ene voorbeeld, dat overigens ook zo in het Engelse
helpbestand voorkomt. Dit heeft mijns inziens geen toegevoegde waarde in
de
helpbestanden van Calc en zal voor menig beginnende gebruiker alleen maar
verwarrend werken.

Vraag is moeten we hiermee of berusten we in deze "vervuiling" van de
helpbestanden van de diverse modules van LibreOffice?


waarom berusten? we moeten dingen beter maken !   aanmelden en een
plek voor je ideeën zoeken is mijn tip.

groeten,Hoi Henk,

Helemaal mee eens. We is nu de nederlandse taal gemeenschap,
kan straks de internationale gemeenschap zijn. Of het proces ook
deze, ogenschijnlijke hierarchie moet volgen denk ik niet.  "We"
werken in het Bazaar model, een meritocratie:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meritocratie

== we werken op basis van kennis

Vandaar: schroom niet je voorstel voor te leggen en te acteren.

Groeten,


-- 
Luc Castermans
mailto:luc.castermans@gmail.com

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.