Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 25-1-2012 13:48, Luc Castermans schreef:
Op 25 januari 2012 10:55 heeft H.C. van der Burg<h.vdburg@hccnet.nl>
het volgende geschreven:
Hallo allen,

Dit "probleem" ligt in het verlengde van een eerder bericht.
In de Calc-helpbestanden komen regelmatig verwijzingen voor die alleen van
toepassing zijn op andere modules van LibreOffice.
Ik wil hier alleen verwijzen naar onderstaand voorbeeld (er zijn er
overigens tientallen en misschien wel meer als honderd op te noemen):
  - alinea's
    afstanden
    automatisch nummeren
    Aziatische typografie
    inspringingen vergroten van
    inspringingen, marges en kolommen
    opsommingstekens invoegen
    randen definiëren
    samenvoegen
    tabstops
    uitlijning
    verborgen alinea's (Writer)
    verwijderen van lege

Tot zover maar dit ene voorbeeld, dat overigens ook zo in het Engelse
helpbestand voorkomt. Dit heeft mijns inziens geen toegevoegde waarde in de
helpbestanden van Calc en zal voor menig beginnende gebruiker alleen maar
verwarrend werken.

Vraag is moeten we hiermee of berusten we in deze "vervuiling" van de
helpbestanden van de diverse modules van LibreOffice?

waarom berusten? we moeten dingen beter maken !  aanmelden en een
plek voor je ideeën zoeken is mijn tip.

groeten,

Hallo Luc en anderen,

Je stelt "we moeten dingen beter maken", dat ben ik met je eens. Daarbij denk ik dat met "we" de Nederlandse LO-gemeenschap wordt bedoeld en niet ik als individuele gebruiker van LO. Als een idee van een individuele gebruiker niet gedragen wordt door de gelijktalige LibreOffice-gemeenschap dan heeft het weinig tot geen zin om die wijzigingen door te zetten. Ik denk ook dat de discussie op internationale lijsten (en welke: discussie, gebruikers, ontwikkeling) beter zal overkomen als dat door de Nederlandsetalige LibreOffice-gemeenschap wordt gesteund (of ingediend) dan dat een individuele gebruiker zijn wensen wil doorvoeren. Daarom vraag ik op deze lijst hoe en wat als mening van onze LO-gemeenschap, mijn mening is daar ondergeschikt aan, want ik signaleer dergelijke zaken niet voor MIJN plezier, maar hopelijk voor ONS plezier. Al met al weet ik wat jij van mij verwacht, maar niet van jullie (de gemeenschap) willen dat er gebeurd.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.