Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allen,

Dit "probleem" ligt in het verlengde van een eerder bericht.
In de Calc-helpbestanden komen regelmatig verwijzingen voor die alleen van toepassing zijn op andere modules van LibreOffice. Ik wil hier alleen verwijzen naar onderstaand voorbeeld (er zijn er overigens tientallen en misschien wel meer als honderd op te noemen):
  - alinea's
    afstanden
    automatisch nummeren
    Aziatische typografie
    inspringingen vergroten van
    inspringingen, marges en kolommen
    opsommingstekens invoegen
    randen definiƫren
    samenvoegen
    tabstops
    uitlijning
    verborgen alinea's (Writer)
    verwijderen van lege

Tot zover maar dit ene voorbeeld, dat overigens ook zo in het Engelse helpbestand voorkomt. Dit heeft mijns inziens geen toegevoegde waarde in de helpbestanden van Calc en zal voor menig beginnende gebruiker alleen maar verwarrend werken.

Vraag is moeten we hiermee of berusten we in deze "vervuiling" van de helpbestanden van de diverse modules van LibreOffice?

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.