Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Zoals jullie weten zijn we volop bezig met vertalen van de Handleiding voor beginners. Guy bezorgde me een herwerkt hoofdstuk met schermafbeeldingen van een Mac computer. Nu willen deze wel wat verschillen met deze uit een Windows-omgeving, voornamelijk de Titelbalk kan niet in een contrasterende kleur (zoals het LibreOffice groen waarvoor we gekozen hebben).
Hoe gaan we dit aanpakken:
- we nemen beide schermafbeeldingen op in alle publicaties
- we maken afzonderlijke publicaties, waar de schermafbeeldingen aangepast zijn en ook aanpassingen in de tekst waar nodig, - we nemen de Mac afbeeldingen in enkele hoofdstukken op, zodat de lezer de verscheidenheid van het product kan ervaren

Willen is één, maar uitvoeren is twee: hebben we genoeg medewerkers die hun schouders onder een Mac-project willen zetten?

Bedankt
Vriendelijke groeten

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1869 / Virusdatabase: 2092/4626 - datum van uitgifte: 11/19/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.