Date: prev next · Thread: first prev next lastHallo,
 
Hoi Leo


Zoals jullie weten zijn we volop bezig met vertalen van de Handleiding 
voor beginners.
Guy bezorgde me een herwerkt hoofdstuk met schermafbeeldingen van een 
Mac computer. Nu willen deze wel wat verschillen met deze uit een 
Windows-omgeving, voornamelijk de Titelbalk kan niet in een 
contrasterende kleur (zoals het LibreOffice groen waarvoor we gekozen 
hebben).
Hoe gaan we dit aanpakken:
- we nemen beide schermafbeeldingen op in alle publicaties
- we maken afzonderlijke publicaties, waar de schermafbeeldingen 
aangepast zijn en ook aanpassingen in de tekst waar nodig,
- we nemen de Mac afbeeldingen in enkele hoofdstukken op, zodat de lezer 
de verscheidenheid van het product kan ervaren

Willen is één, maar uitvoeren is twee: hebben we genoeg medewerkers die 
hun schouders onder een Mac-project willen zetten?
 
Mijn zoon heeft een Mac en wil wel helpen met de Mac handleiding.
Je kunt het document eerst via mij sturen.
Misschien dat hij zich later ook voor de discussie aanmeldt.
 
Groeten, Kees


Bedankt
Vriendelijke groeten

-- 
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1869 / Virusdatabase: 2092/4626 - datum van uitgifte: 11/19/11
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.