Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Luc,

Uiteraard kan je op mij rekenen. Ik kan alleen voor mezelf spreken maar ben er zeker van overtuigd dat ook anderen enthousiast zullen meewerken.

Vriendelijke groeten,

Leo

Op 19/11/2011 17:01, Luc Castermans schreef:
Helemaal geweldig !!

Goed voorbeeld voor mij, ik ben al (te) lang bezig het Base deel te
vertalen.
Grootste deel is gereed, op schermafdrukken na. Ik moet er eens voor gaan
zitten tijdens de donkere dagen.
Mag ik op jullie review talenten rekenen?

Luc


Op 18 november 2011 22:59 schreef Leo Moons<leo.moons@telenet.be>  het
volgende:

Hallo allemaal,

Hierbij kan ik jullie meedelen dat het eerste deel van de Handleiding voor
beginners "Kennismaken met LibreOffice" beschikbaar is op de website van
nl.LibreOffice.org [1] alsook op ODFAuthors.org [2].

Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar Jan de Jong en Kees Kriek voor hun
niet aflatende hulp bij de totstandkoming van dit werk.
Moge dit een start wezen voor de verdere vertaling en bewerking van het
prima werk van Getting Started with LibreOffice.

Vriendelijke groeten

[1] 
http://nl.libreoffice.org/**ondersteuning/documentatie/<http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/>
[2] http://www.odfauthors.org/**libreoffice/nederlands/welkom-**
bij-odfauthors<http://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/welkom-bij-odfauthors>

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1869 / Virusdatabase: 2092/4624 - datum van uitgifte:
11/18/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette<http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1869 / Virusdatabase: 2092/4626 - datum van uitgifte: 11/19/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.