Date: prev next · Thread: first prev next lastZiet er prima uit Leo.
De grootste dank gaat natuurlijk uit naar jou.
Dank je voor de begeleiding die je mij (ons) geeft en voor het publiceren van ons eerste deel.
 
Groeten, Kees
 

Date: Fri, 18 Nov 2011 22:59:43 +0100
From: leo.moons@telenet.be
To: discuss@nl.libreoffice.org
CC: kees538@hotmail.com; pcs-ooo@live.nl
Subject: [nl-discuss] Kennismaken met LibreOffice - Handleiding voor beginners

Hallo allemaal,

Hierbij kan ik jullie meedelen dat het eerste deel van de Handleiding 
voor beginners "Kennismaken met LibreOffice" beschikbaar is op de 
website van nl.LibreOffice.org [1] alsook op ODFAuthors.org [2].

Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar Jan de Jong en Kees Kriek voor 
hun niet aflatende hulp bij de totstandkoming van dit werk.
Moge dit een start wezen voor de verdere vertaling en bewerking van het 
prima werk van Getting Started with LibreOffice.

Vriendelijke groeten

[1] http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
[2] http://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/welkom-bij-odfauthors

-- 
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1869 / Virusdatabase: 2092/4624 - datum van uitgifte: 11/18/11
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.