Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Kees,

Misschien heb ik dat wel eens beweerd, maar in de sjabloon staan: tip in het blauw, opmerking in het groen en waarschuwing in het geel.
Ik denk we ons daar beter aan houden.

Bedankt
Vriendelijke groeten

Leo


Op 28/11/2011 9:43, Kees Kriek schreef:
Hoi Leo

Ik zie dat 'Tip' in blauw is.
Dat zou toch LibO groen zijn?

Groeten, Kees


Date: Sun, 27 Nov 2011 23:14:20 +0100
From: leo.moons@telenet.be
To: discuss@nl.libreoffice.org; users@nl.libreoffice.org
CC: pcs-ooo@live.nl; nimantuis@gmail.com
Subject: [nl-discuss] LibreOffice Instellen - Handleiding voor beginners

Hallo allemaal,

Hierbij kan ik jullie meedelen dat het tweede deel van de Handleiding
voor beginners "LibreOffice Instellen" beschikbaar is op de website van
nl.LibreOffice.org [1] alsook op ODFAuthors.org [2].

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Jan de Jong en Guy Voets voor hun
niet aflatende hulp bij de totstandkoming van dit werk.

Vriendelijke groeten

[1] http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
[2] http://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/welkom-bij-odfauthors

-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2012.0.1873 / Virusdatabase: 2101/4644 - datum van uitgifte: 11/28/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.