Date: prev next · Thread: first prev next lastDat is prima. Ik zie het wel verschijnen.

 

Date: Thu, 8 Sep 2011 22:41:34 +0200
From: leo.moons@telenet.be
To: discuss@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-discuss] Handleidingen voor LibreOffice publiceren

Hallo Kees,

Ik heb "Kennismaken met LibreOffice" bijna klaar voor een tweede lezing. 
Ik stuur het je weldra toe.

Vriendelijke groeten,

Leo

Op 4/09/2011 8:29, Kees Kriek schreef:
Hoi Leo

Ik zie geen 'bovenstaande' maar ik wil wel helpen met het reviewen.

Groeten, Kees


Date: Sat, 3 Sep 2011 18:40:32 +0200
From: leo.moons@telenet.be
To: discuss@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-discuss] Handleidingen voor LibreOffice publiceren

Hallo allemaal,

Ik heb bovenstaand uit het Engels vertaald. Het vereist nog heel wat
schaafwerk, maar voelt iemand zich geroepen om deze handleiding te
reviewen? Het is de bedoeling om de tekst te verbeteren, in een volgend
stadium zullen de schermafbeelding en de lay-out onder handen genomen
worden, daarna is een tweede lezing vereist, om dan nog een laatste maal
na te lezen om uiteindelijk te publiceren.

Wie zich meldt, krijgt uiteraard nog bijkomende tekst en uitleg.

Vriendelijke groeten


-- 
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1392 / Virusdatabase: 1520/3884 - datum van uitgifte: 09/08/11
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.