Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Kees,

Kennismaken met LibreOffice is klaar voor een tweede lezing. Ik stuur het naar je privé-email adres.
Wat er zoal moet gebeuren:

- lees de tekst nog eens na op schrijffouten
Schakel wijzigingen bijhouden en weergeven in, dat vergemakkelijkt het bewerken achteraf. Wijzigingen waar je zeker van bent, kan je gelijk in de tekst aanpassen. Heb je bedenkingen, voeg een notitie in. Heb je bedenkingen van algemene aard, dan is deze mailinglijst de beste plaats. - kijk de opmaak na, op dezelfde manier als de oorspronkelijke tekst en uitsluitend met behulp van de opmaakprofielen, ik stuur je hierover ook wel een tekst (helaas moet die ook nog vertaald worden) - hiervoor wijzigingen- bijhouden uitzetten
- voeg Nederlandstalige schermafbeeldingen in en vertaal de bijschriften
- maak kruisverwijzingen naar de afbeeldingen
- voor de kleuren in de titelbalken, zend ik je de kleurencodes

Heb je vragen, dan lees ik ze graag op de mailinglijst, dan kunnen ook anderen er van opsteken.

Vriendelijke groeten en veel plezier/succes

Leo

Op 9/09/2011 8:41, Kees Kriek schreef:
Dat is prima. Ik zie het wel verschijnen.Date: Thu, 8 Sep 2011 22:41:34 +0200
From: leo.moons@telenet.be
To: discuss@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-discuss] Handleidingen voor LibreOffice publiceren

Hallo Kees,

Ik heb "Kennismaken met LibreOffice" bijna klaar voor een tweede lezing.
Ik stuur het je weldra toe.

Vriendelijke groeten,

Leo

Op 4/09/2011 8:29, Kees Kriek schreef:
Hoi Leo

Ik zie geen 'bovenstaande' maar ik wil wel helpen met het reviewen.

Groeten, Kees


Date: Sat, 3 Sep 2011 18:40:32 +0200
From: leo.moons@telenet.be
To: discuss@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-discuss] Handleidingen voor LibreOffice publiceren

Hallo allemaal,

Ik heb bovenstaand uit het Engels vertaald. Het vereist nog heel wat
schaafwerk, maar voelt iemand zich geroepen om deze handleiding te
reviewen? Het is de bedoeling om de tekst te verbeteren, in een volgend
stadium zullen de schermafbeelding en de lay-out onder handen genomen
worden, daarna is een tweede lezing vereist, om dan nog een laatste maal
na te lezen om uiteindelijk te publiceren.

Wie zich meldt, krijgt uiteraard nog bijkomende tekst en uitleg.

Vriendelijke groeten

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1392 / Virusdatabase: 1520/3884 - datum van uitgifte: 09/08/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                    

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1410 / Virusdatabase: 1520/3906 - datum van uitgifte: 09/19/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.