Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo René,

Sorry, ik zie nu pas dit deze mail niet verzonden werd.

Bedankt voor je aanbod. Ik stuur je het document naar je privé email adres; de lijst aanvaardt immers geen bijlages.
Enkele aanwijzingen:
- lees de tekst na op schrijffouten en verkeerde zinsconstructies (als eerste vertaler heb je de neiging om te dicht bij de oorspronkelijke tekst te blijven). Wat vrijheid mag, maar loop toch niet te ver weg ;-) Schakel wijzigingen bijhouden en weergeven in, dat vergemakkelijkt het bewerken achteraf. Wijzigingen waar je zeker van bent, kan je gelijk in de tekst aanpassen. Heb je bedenkingen, voeg een notitie in. Heb je bedenkingen van algemene aard, dan is deze mailinglijst de beste plaats. - schrap de Engelse tekst, maar met "Wijzigingen - Behouden" aan, dat vergemakkelijkt de discussie en het bewerken achteraf - pas de opmaak aan, op dezelfde manier als de oorspronkelijke tekst en uitsluitend met behulp van de opmaakprofielen, ik stuur je hierover ook wel een tekst (helaas moet die ook nog vertaald worden) - hiervoor wijzigingen- bijhouden uitzetten
- voeg Nederlandstalige schermafbeeldingen in en vertaal de bijschriften
- maak kruisverwijzingen naar de afbeeldingen
- voor de kleuren in de titelbalken, zend ik je de kleurencodes

Heb je vragen, dan lees ik ze graag op de mailinglijst, dan kunnen ook anderen er van opsteken.

Vriendelijke groeten en veel plezier/succes

Leo


Op 4/09/2011 18:53, Rene Schouten schreef:
Hoi Leo,

Stuur mij de stukken en uitleg maar door, wil het een en ander wel reviewen.

Met vriendelijke groet,

Foto-&  Webstudio Digitaal ICT,
René Schouten (Webdesigner).

Op 3 september 2011 18:40 schreef Leo Moons<leo.moons@telenet.be>  het
volgende:

Hallo allemaal,

Ik heb bovenstaand uit het Engels vertaald. Het vereist nog heel wat
schaafwerk, maar voelt iemand zich geroepen om deze handleiding te reviewen?
Het is de bedoeling om de tekst te verbeteren, in een volgend stadium zullen
de schermafbeelding en de lay-out onder handen genomen worden, daarna is een
tweede lezing vereist, om dan nog een laatste maal na te lezen om
uiteindelijk te publiceren.

Wie zich meldt, krijgt uiteraard nog bijkomende tekst en uitleg.

Vriendelijke groeten

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1410 / Virusdatabase: 1520/3906 - datum van uitgifte: 09/19/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.