Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi allen,

Voor de geïnteresseerden, wat korte punten met betrekking tot ontwikkeling.

1.
Sinds enkele weken is er één grote repository waarin bijna alle code zit. Het is niet meer over allerlei modules gesplitst.
Wil je dus werken in de actuele code, dan zul je die moeten downloaden.
Zie: Getting the sources op http://wiki.documentfoundation.org/Development/Native_Build

Dus morgen niet te laat een zet geven, als je tenminste met een verse code + build in Eindhoven wilt arriveren :-)

2.
Er wordt hard aan gewerkt om het bouwen op Windows wat minder lastig te maken. Sinds vanavond is er weer een stukje documentatie bij:

http://wiki.documentfoundation.org/User:Regina/DraftParametersForAutogenForWindows
Meer info nodig: vraag het op irc, of doe hier een search op Windows:
http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/

Afgelopen weekend was er een groot HackFest in München. Lekker druk bezocht en leuk om te zien wat de heren en dames hackers daar allemaal hebben gedaan:
http://wiki.documentfoundation.org/Hackfest2011

Nog even de link naar onze eigen wiki:
http://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_11-09-10


vr. groet :-)

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.