Date: prev next · Thread: first prev next last


L.S.
Het zou geweldig zijn als het eindelijk zou lukken om de afbreekroutines in LO zo aan te passen dat alle vormen van woorden die veranderen tijdens het afbreken correct worden afgehandeld.

Denk aan omaatje => oma-tje en geƫerd=>ge-eerd.

Het coderen van de afbreekparameters zelf is niet zo'n probleem, maar het afhandelen in LO/OOo schijnt te gebeuren door een stuk code waar niemand aan durft te komen. Toch is het voor talen als Nederlands, Grieks en Duits essentieel dat dit wel goed werkt.

Als dat eindelijk gedaan zou zijn, zou ook de weg vrij zijn om de uiterst beperkte methode van Frank Liang eindelijk om te zetten in iets van meer waarde.

OpenTaal is hierover al in overleg met ontwikkelaars en sponsors.


m.v.g.
Ruud Baars
OpenTaal


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.