Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste Ruud,

Ruud Baars wrote (07-09-11 21:09)

Het zou geweldig zijn als het eindelijk zou lukken om de afbreekroutines
in LO zo aan te passen dat alle vormen van woorden die veranderen
tijdens het afbreken correct worden afgehandeld.

Denk aan omaatje => oma-tje en geëerd=>ge-eerd.

+1

Het coderen van de afbreekparameters zelf is niet zo'n probleem, maar
het afhandelen in LO/OOo schijnt te gebeuren door een stuk code waar
niemand aan durft te komen. Toch is het voor talen als Nederlands,
Grieks en Duits essentieel dat dit wel goed werkt.

Heb je een pointer naar de discussie / lijst / issue waar e.e.a. is besproken?

Als dat eindelijk gedaan zou zijn, zou ook de weg vrij zijn om de
uiterst beperkte methode van Frank Liang eindelijk om te zetten in iets
van meer waarde.

OpenTaal is hierover al in overleg met ontwikkelaars en sponsors.

Hé, that's cool :-)

vr groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.