Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allen,

Even top-posten ;-)

4 juni is de dag!

We gaan naast de hoek ontwikkelaars óók ruimte maken voor meer gewone stervelingen, dus waar gebruikers ervaringen en plannen kunnen uitwisselen, kijken naar documentatie, testen, ervaringen...


Meer details volgen!

vr. groeten,
Cor


Leo Moons wrote (18-04-11 22:16)
Hoi Cor,

Op 17/04/2011 23:35, Cor Nouws schreef:
Hoi Leo,

Leo Moons wrote (15-04-11 00:37)
Hoi Cor,

Ik heb op datumprikker inmiddels vanaf 12 mei 4 zaterdagen gezet.
En een aantal mensen die ik ken als belangstellend toegevoegd voor een
uitnodiging.
Sta je er niet bij en heb je belangstelling? Even laten weten!

Ik heb me gemeld bij datumprikker en heb wel belangstelling
Vriendelijke groeten,

Als het goed is heb je inmiddels een mailtje van datumprikker
ontvangen ..
Inderdaad, en ik heb mijn data reeds opgegeven. ;-)

Verders: zou het een idee zijn om naast ontwikkelaars, ook een hoek te
maken waar andere mensen ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen?
Er zal belangstelling genoeg zijn, denk ik.

Lijkt mij een uitstekend idee.

vr. groet,
Cor


Vr gr--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.