Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor,

Op 10/04/2011 23:25, Cor Nouws schreef:
Luc Castermans wrote (06-04-11 19:43)

Dus we hadden vorige week een hackers-event bij het NOiV.
Zie mijn blog van vandaag, te vinden hier
http://planet.documentfoundation.org/

Nu willen we ergens in mei / juni weer bijeen komen.

Ik denk dat we gewoon moeten aangeven wanneer wie kan met een site als
datumprikker.nl. Anders wordt het toch vrij lastig. Iemand hier
voorstander van?

ja, prima. Dan alleen de lokatie nog.

OK, goed plan! :-)

Ik heb op datumprikker inmiddels vanaf 12 mei 4 zaterdagen gezet.
En een aantal mensen die ik ken als belangstellend toegevoegd voor een uitnodiging.
Sta je er niet bij en heb je belangstelling? Even laten weten!
Ik heb me gemeld bij datumprikker en heb wel belangstelling
Vriendelijke groeten,

Leo

Dan de locatie ... misschien kan het bij mijn kantoor, maar dat moet ik nog even navragen.
Anders een andere plek in Nijmegen, Utrecht, Den Bosch ??

vr. groeten,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.