Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 01-04-11 20:37, Cor Nouws schreef:
Dag allen,

Ontwikkelaars in open sourceland noemen zichzelf 'hackers'. Toch?

Dus we hadden vorige week een hackers-event bij het NOiV.
Zie mijn blog van vandaag, te vinden hier
http://planet.documentfoundation.org/

Nu willen we ergens in mei / juni weer bijeen komen.
Het is vrij simpel. Sourcecode downloaden en bouwen is makkelijk (op Linux tenminste). En als je wel eens iets van code hebt gezien, kun je meedoen ;-) Wel ieder op zijn of haar niveau natuurlijk!

Enfin, wat zullen we doen. Zaterdag eind mei, begin juni?
Waar?
Voorstellen?

Een onderonsje ?  Dus met tot 5+ mensen ergens bij elkaar komen ?
Je hebt dan alleen een netwerk + gezelligheid nodig, toch.
Lijkt mij erg leuk! ´n zaterdag is inderdaad beste dag voor zoiets.

Groetjes

Luc--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.