Date: prev next · Thread: first prev next last


Luc Castermans wrote (11-04-11 09:50)

Ik heb op datumprikker inmiddels vanaf 12 mei 4 zaterdagen gezet.
En een aantal mensen die ik ken als belangstellend toegevoegd voor een
uitnodiging.
Sta je er niet bij en heb je belangstelling? Even laten weten!

Dan de locatie ... misschien kan het bij mijn kantoor, maar dat moet ik nog
even navragen.
Anders een andere plek in Nijmegen, Utrecht, Den Bosch ??


Nijmegen op de Universiteit? Misschien Eindhoven, mijn zoon is daar student.

Kijk eens of ze een plek kunnen regelen ajb.

groet,
Cor

--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.