Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor,

Op 3/04/2011 22:46, Cor Nouws schreef:
Hoi Leo,

Leo Moons wrote (31-03-11 23:32)

We zijn begonnen aan de vertaling van de LibreOffice gebruikersgidsen
van ODFAuthors (http://www.odfauthors.org/)
Je kan al een kijkje nemen in de Engelstalige sectie of bij
OpenOffice.org sectie. Zodra de eerste hoofdstukken klaar zijn, zal ook
de site aangepast worden.

Heb je zin om mee te werken, laat maar iets weten.

Af en toe een stukje is me in het verleden ook gelukt en lijkt me nu ook weer leuk.
Mag ik kiezen, is er een voorkeur?


Bedankt voor het aanbod. Ik weet niet wat jij een stukje noemt.
Wat er op de grote plank ligt zijn: Getting started with Base en Getting started with Macro's: deze moeten nog volledig vertaald worden en omgezet van OOo naar LibO (fragmenten uit de Inleidende Gids voor versie 2.0 kunnen gebruikt worden). Op een kleinere plank liggen hoofdstukken 5 tot en met 16 met uitzondering van 8 en 13 (zie boven): deze dienen nagelezen en aangepast te worden van OOo versie 3.0 naar LO versie 3.3. Op een nog kleinere plank liggen herlezen van hoofdstukken 1 t.e.m. 3: 2de ronde nalezen, maar deze worden nu door Jan gelezen en zijn nog niet terug. Even geduld dus ;-)

Zodra je laat weten welke plank je het meeste ligt, laat me dan iets weten, dan stuur ik je een hoofdstukje op met specifieke instructies.

Vriendelijke groeten

Leo


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.