Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Leo,

Leo Moons wrote (04-04-11 20:11)

Bedankt voor het aanbod. Ik weet niet wat jij een stukje noemt.

Doorgaans dat wat past tussen duim en wijsvinger ;-)

Wat er op de grote plank ligt zijn: Getting started with Base en Getting
started with Macro's: deze moeten nog volledig vertaald worden en
omgezet van OOo naar LibO (fragmenten uit de Inleidende Gids voor versie
2.0 kunnen gebruikt worden).

GS met Macro's lijkt me wel OK.

Op een kleinere plank liggen hoofdstukken 5 tot en met 16 met
uitzondering van 8 en 13 (zie boven): deze dienen nagelezen en aangepast
te worden van OOo versie 3.0 naar LO versie 3.3.
Op een nog kleinere plank liggen herlezen van hoofdstukken 1 t.e.m. 3:
2de ronde nalezen, maar deze worden nu door Jan gelezen en zijn nog niet
terug. Even geduld dus ;-)

Ik zie op de site ook (oude) hfdstukjes verstaalde CalcGuide.
Moeten die worden bijgewerkt?

Zodra je laat weten welke plank je het meeste ligt, laat me dan iets
weten, dan stuur ik je een hoofdstukje op met specifieke instructies.

Ja, graag instructies. Of iig een aanwijzing welke van de documenten / uitleg op de site relevant zijn voor mij!

groetjes,
Cor


Vriendelijke groeten

Leo
--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.