Date: prev next · Thread: first prev next last


Noin kuukauden kuluttua julkaistava LibreOffice 4.2 sisältää peräti 32 uutta 
Calc-funktiota. Näiden suomentaminen oli haastavaa, koska muutamissa 
tapauksissa ODF-muotoisten ja Excelissä käytettyjen funktioiden väliset 
vastaavuudet eivät ole helposti nähtävissä suomenkielisistä nimistä, enkä 
toisaalta ole halunnut muuttaa jo aiemmin käytössä olleiden funktioiden nimiä.

Täydennetty lista uusista funktioista on luettavissa täältä: 
https://wiki.documentfoundation.org/FI/Calc-funktiot

Jos noista uusista suomenkielisistä nimistä on jotain huomautettavaa, niin 
niitä voi vielä tässä vaiheessa muuttaa.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.