Date: prev next · Thread: first prev next last


On Thursday 02 January 2014 22:15:10 you wrote:
Tietokone on jäänyt odottamaan, eli latausta ei saatu käyntiin.

Latasin vielä tiedoston tänään uudelleen. Toimi edelleen, tosin hetken aikaa 
latauksen aikana latausnopeus oli tavallista hitaampi. Missään vaiheessa 
lataus ei kuitenkaan kokonaan pysähtynyt, ja tiedosto tuli perille 
virheettömästi.

Ehkäpä palvelimella on hetkittäin ollut ruuhkaa, tai sitten jotain teknistä 
ongelmaa, jota ei näin loma-aikoina ole ehditty välittömästi korjata. Jos 
ongelma jatkuu pitkään ja sitä esiintyy muillakin kuin sinulla, tätä täytyy 
selvittää lisää, mutta toistaiseksi en vielä näe erityistä syytä huolestua.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.