Date: prev next · Thread: first prev next last


Julkaisen lähipäivinä uudet versiot Voikko-oikolukulisäosasta Windows-
ympäristöön. Nämä versiot ovat juuri valmistuneet, mutta ne tarvitsevat vielä 
pikaisen testauksen ennen kuin ovat valmiita laajempaan jakeluun.

- Suomen kielen perussanasto:
  http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-win/3.4.0.20140310/voikko.oxt

- Suomen kielen perussanasto, monitieteellinen sanasto ja murresanasto:
  http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-win/3.4.0.20140310/voikko-laaja.oxt

- UUTUUS: Suomen ja pohjoissaamen sanastot:
  http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-win/3.4.0.20140310/voikko-fi+se.oxt

Kahdessa ensimmäisessä lisäosassa on päivitetty ainoastaan sanastot. Tämä 
sisältää kaikkiaan noin tuhat korjausta ja lisäystä oikolukusanastoon, eli 
ihan pienestä päivityksestä ei kuitenkaan ole kyse.


Kolmas, uusi lisäosa on mielenkiintoisin. Se sisältää suomen perussanaston 
(eli saman kuin ensimmäinen lisäosa) ja lisäksi Norjassa Divvun-projektissa 
kehitetyn pohjoissaamen oikolukusanaston. Tavutus ja kieliopin tarkistin ovat 
saatavilla vain suomenkieliselle tekstille.

Huomatkaa, että tämä ei tarkoita sekakielistä suomi-saame-oikolukua. Jos 
tekstin kieleksi on asetettu suomi, oikoluetaan ja tarkistetaan kielioppia 
suomen kielen säännöillä, ja jos tekstin kieli on pohjoissaame, käytetään 
pohjoissaamen oikolukua.

Divvun-projektissa on kehitetty oikolukua myös muille Suomessa puhuttaville 
saamensukuisille kielille (inarinsaame ja koltansaame). Näiden puhujia on 
Suomessa kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin pohjoissaamen puhujia, ja 
pohjoissaamen sanastokin on pidemmälle kehitetty. Tästä syystä päätin ainakin 
tässä vaiheessa lähteä liikkeelle vain yhdellä sanastolla.

Divvun-projektin sivuilta voi myös ladata näitä lisäosia, mutta kahta Voikko-
lisäosaa ei voi asentaa LibreOfficeen samanaikaisesti. Katsoin parhaaksi 
rakentaa ja laittaa saataville myös tämän kaksikielisen version, koska uskon, 
että monet Suomessa pohjoissaamea kirjoittavista kirjoittavat välillä myös 
suomeksi.

Kaksikielinen lisäosa voi olla hyödyllinen myös pelkästään suomea 
kirjoittaville. Siinä nimittäin on mukana uudempi versio komponentista, joka 
generoi väärin kirjoitetuille sanoille korjausehdotuksia. Niinpä myös 
suomenkieliset korjausehdotukset ovat aavistuksen verran järkevämpiä tätä 
versiota käytettäessä, vaikka oikolukusanasto onkin sama kuin noissa kahdessa 
edellisessä lisäosassa.

Kuulen mielelläni palautetta näistä lisäosista. Mitä nopeammin saamme 
vahvistettua, että nämä lisäosat toimivat, sitä nopeammin ne saadaan yleiseen 
jakeluun. Kaksikielistä sanastoa täytyy joka tapauksessa pitää vielä jossain 
määrin kokeellisena. En halua julistaa sitä "vakaaksi" ennen kuin Divvun-
kehittäjät pitävät sitä omalta osaltaan vakaana.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.