Date: prev next · Thread: first prev next last


PIkatestinä:

OS X 10.9 + LO 4.0.5.2: 
Voikko oikeinkirjoitus toimii. 
Tavustu ei toimi.  
SÄILYTÄ VOIKKO.

1. Voikko tavutus ei toimi OSX:ssä:

Onko mahdollisesti LO:ssa tai Voikossa muuttunut tavustusmerkki, jolloin ei tunnista 
tavustusmerkkiä oikein. Samoin tuo pdf:stä LO:hon (ja wordiin) kopiotujen lauseiden lopun 
tavuviivan jälkeiset merkit (rivinvaihto CR, \n ja mitä siellä white spaceja onkaan) ennen 
seuraavan rivin ensimmäistä näkyvää merkkiä voivat tuottaa tuon ongelman so. tavuviivan jälkeen on 
merkkejä, joita ei näytetä, mutta jotka sotkevat Voikkoa?

2. Oikoluku toimii:

PERUSTELU:

Testaaja: Harri Luuppala. 19.12.2013. 
Osaaminen: 
- Tavustus: Tein ensimmäisen tavustusohjelman C-kiellellä v 1986 - tavutti myös vaikeat sanat 
tyyliin neekerighetto yms. Käytettiin Uniplex-ohjelmistossa (kymmentuhatta käyttäjää). 
Ruotsinkielen tavutuksen tein 1987 ja myin sen ruotsiin. 
- Oikoluku: Suomen kielen osaamiseni on erittäin hyvä.
- Kielen käännös: Olen kääntänyt 1985 jälkeen kymmeniä tuhansia sivuja liiketoimintaa 
suomi-englanti-suomi esimiestöissäni
- Tekniikka: Kaikki merkittävät riittävällä tasolla - osa syvällä mm. Unixit, Ubuntu, OSX, 
relaatiokannat Oracle, Mysql, Postgresql, LO, OO, C, Python, IP

Testiaineisto: Valtion tulostietojärjestelmä kirjanpidon käsikirja 2012
Lähde:http://www.valtiokonttori.fi/kasikirja/Public/download.aspx?ID=85690&GUID={57E05C1A-49ED-43CE-B2E5-52C0F728195A}

Suoritin testin:
Kopioin LO Writeriin koko kirjan 200 sivua ilman muotoiluja. 
Luin läpi alusta 30 sivua ja korjasin rivin lopun katkenneet tavutetut sanat ja etsin 
virheellisiksi näytetyt sanat. Vertasin wordiin, johon myös kopioin saman aineiston.
Nämä katkenneet sanat käyttäytyivät samalla tavalla Wordissä (Mac Word 14.3.9) eli tavutuskohdasta 
pdf:stä kopioitu teksti katkesi kahdeksi sanaksi sekä LO:ssa että Wordissä.
LO Voikko oikoluku pdf:stä kopioidun tekstin paremmin kuin Word, sillä Wordissä pdf:n kopiointi 
(ilman muotoiluja) jätti jostain syystä Wordissä rivin alkuun näkymättömän merkin jonka johdosta 
todella monen rivin alun sana oli Wordissä merkitty virheelliseksi, mutta LO:ssa se oli aivan 
oikein ilman virhemerkkiä. Word:issä piti paina ko. sanan ensimmäisen kirjaimen edessä kerran 
backspacea, jolloin Word totesi sanan oikeinkirjoiteutuksi (miuuta ei tapahtunut esim. muotoilun 
osalta). Oli posotiivinen yllätys tämä LO Voikon hyvä toiminta!.

Voikko siis korjaa lähes 100% oikeinkirjoitukset! Joitain virheitä löytyi - mutta silti Voikko 
pelastaa oikoluvussa paljolta!!!

Tuo otanta 15% on riittävä tähän aineistoon, sillä se sisältää todella merkittävän sanajoukon ja on 
edustavasti smaa tekstiö kuin koko asiakirja - siis asiatekstiä talouteen liittyen sisältäen 
vaikeita sanoja, yhdyssanoja ja sanaliittoja!

Huom. lisäksi olen tehnyt joitain asiakirjoja (hinnastoja, sopimuspohjia, ym.s) suomeksi per viikko 
jo useamman vuoden ajan OS X + LO + Voikko yhdistelmällä ja oikoluvun hyväksi havainnut.


YHTEENVETO TESTISTÄ:
A. Toimii oikein lähes 100%, mm.

1. Normaalit sanat
2. vaikeat yhdyssanat ja sanaliitot: 
talousarviokirjanpitoon
atk-ohjelmien
3. erikoista
neekerighetto


B. Toimii oikein mm havaitsi virheet 
meno- ja tulo-käsitteet (po. muistaakseni meno ja tulo -käsitteet)

C. Ei toiminut eli tulkitsi virheiksi (siis :
STM:n  (virhe myös Wordissä)
§:ssä  (mutta tarkastaa oikein "§:n") (virhettä ei Wordissä)
erilläänpito-  (virhe myös Wordissä)
erillänpitotehtävä (ja erilaiset sen taivutusmuodot) (virhe myös Wordissä)
tuotto-kuluperusteinen (Word toimiii) (vrt  itä-länsisuunta (tai itä–länsi-suunta))
hyväksikäyttäjäroolien 
hyväksikäyttäjä (ja sen eri taivutukset)
luontoissuorituksia (ei tunne myöskään sanaa luontoisetu, joka toki on lähes aina kirjoitettu 
lehdissä ja kirjoituksissa muuallakin väärin luontaiseduksi, joka on eri asia kuin luontoisetu)
debet-puolelle (Word toimiii)
kredit-viennit (Word toimiii)
Kieku-järjestelmähankkeen (Word toimiii))
puitteistoksi (virhe myös Wordissä)
TaA (lyhenne valtion Talousarvio Asetus) (virhe myös Wordissä)
vastaavaa-puolen (virhe myös Wordissä)
vastattavaa-puolen (virhe myös Wordissä)
Valki-tileille

JOHTOPÄÄTÖS: 
LO Voikko toimii kuten sen ilmeisesti pitääkin oikoluvussa.
/Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.