Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

On Thursday 19 December 2013 10:07:44 Harri Luuppala wrote:
OS X 10.9 + LO 4.0.5.2:
Voikko oikeinkirjoitus toimii.
Tavustu ei toimi.
SÄILYTÄ VOIKKO.

Paljon kiitoksia huolellisesta testauksesta! Tämä kyllä vakuutti minut siitä, 
että lisäosa kannattaa edelleen pitää saatavilla.

§:ssä
debet-puolelle
kredit-viennit

Korjasin nämä, tunnistuvat oikein tulevissa versioissa.

ei tunne myöskään sanaa luontoisetu

Tämä on kyllä erikoista. Kyseinen sana on lisätty Voikon sanastoon 15.1.2008, 
ja Voikon OS X -lisäosassa käytetty sanasto on julkaistu 28.4.2008. Eli 
ihmettelen hiukan, miksi tuota sanaa ei tunneta.

Haluatko auttaa minua testauksessa, jos julkaisen päivitetyn version tästä 
lisäosasta ensi vuoden alkupuolella? Lisäosan laatua olisi mahdollista 
parantaa huomattavasti melko helpolla päivityksellä. Sen sanasto on jo melkein 
kuusi vuotta vanha, ja Voikkoa on tällä välin parannettu tuhansilla 
korjauksilla ja täydennyksillä. Esimerkiksi lisäosan Windows-version sanasto 
on vain puoli vuotta vanha.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.