Date: prev next · Thread: first prev next last


Uusi versio Voikko-oikolukulisäosasta Windowsille on ladattavissa osoitteesta 

  http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-win/3.4.0.20130717/voikko-laaja.oxt

Toivoisin, että tätä joku ehtisi testaamaan ja kertomaan, toimiiko. Uusi 
versio sisältää suuren määrän pieniä korjauksia eri paikkoihin, ei kuitenkaan 
mitään yksittäistä erityisen näkyvää muutosta.

Jos testaatte, kertokaa minulle, millä Windowsin ja LibreOfficen versiolla 
testasitte, niin voin sitten merkitä versiot toimiviksi LibreOfficen 
lisäosasivustolla. Ainakin LibreOfficen versiossa 3.6 ja uudemmissa lisäosan 
olisi hyvä toimia.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.