Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei,

Kiitokset arvokkaasta kehitystyöstä! Pikaisen testauksen perusteella
näyttäisi toimivan yhdistelmällä Win7 64-bit Eng ja LO 4.0.3.3
suomenkielisellä käyttöliittymällä.

PS. Jos lauseen ensimmäisessä sanassa on alussa yksi iso kirjain ja lopussa
kaksi isoa kirjainta, Voikko korjaa koko sanan pienille kirjaimille eikä
isoa alkukirjainta kuten lauseen alussa voisi olettaa olevan. Esimerkiksi:
Edellinen lause. TesTI alkakoon. >
Edellinen lause. testi alkakoon.


2013/7/17 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi>

Uusi versio Voikko-oikolukulisäosasta Windowsille on ladattavissa
osoitteesta


http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-win/3.4.0.20130717/voikko-laaja.oxt

Toivoisin, että tätä joku ehtisi testaamaan ja kertomaan, toimiiko. Uusi
versio sisältää suuren määrän pieniä korjauksia eri paikkoihin, ei
kuitenkaan
mitään yksittäistä erityisen näkyvää muutosta.

Jos testaatte, kertokaa minulle, millä Windowsin ja LibreOfficen versiolla
testasitte, niin voin sitten merkitä versiot toimiviksi LibreOfficen
lisäosasivustolla. Ainakin LibreOfficen versiossa 3.6 ja uudemmissa
lisäosan
olisi hyvä toimia.

Harri

--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail
discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa
-- 
Ystävällisin terveisin / Kind Regards
Tom Ingberg

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.