Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

ti 23.7.2013 10:34 Tom Ingberg kirjoitti:
Kiitokset arvokkaasta kehitystyöstä! Pikaisen testauksen perusteella
näyttäisi toimivan yhdistelmällä Win7 64-bit Eng ja LO 4.0.3.3
suomenkielisellä käyttöliittymällä.

Kiitos testauksesta!

PS. Jos lauseen ensimmäisessä sanassa on alussa yksi iso kirjain ja
lopussa
kaksi isoa kirjainta, Voikko korjaa koko sanan pienille kirjaimille eikä
isoa alkukirjainta kuten lauseen alussa voisi olettaa olevan. Esimerkiksi:
Edellinen lause. TesTI alkakoon. >
Edellinen lause. testi alkakoon.

Oikoluku (punainen aaltoviiva) toimii ilman kontekstia, eli tässä kohdassa
korjausehdotuksia muodostettaessa ei ole käytettävissä sitä tietoa, että
sana on virkkeen alussa. Mutta tästä huolimatta on varmaankin järkevää
säilyttää ensimmäinen kirjain isona tässä kyseisessä tapauksessa. Tein
Voikkoon tällaisen korjauksen, tulee mukaan seuraavaan versioon.

Harri


-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.