Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!
Ohjeiden suomennos näyttäisi olevan Pootlessa 100% tasolla.

Itse alan leipääntyä tähän, jolloin jotkut epäkohdat ärsyttävät enempi kuin alkuunsa.

Esimerkiksi se, että ylläpidon tekemät <>-sulkeiden välissä olevien sijaintikoodien muutokset aiheuttavat käännöksen tuhoutumisen, ärsyttää. Erityisesti siksi, ettei olisi kovin suuri vaiva hoitaa kaikkiin erikielisiin käännöksiin ohjelmallisesti kyseistä muutosta, joka ei siis puutu lokalisointiin mitenkään.

Että tämä oli viimeinen tai toiseksi viimeinen kerta, kun alan tekemään uudestaan jo käännettyä merkkijonoa.

t. Risto

__
Tutustu Saunalahden edullisiin liittymiin osoitteessa http://www.saunalahtifi/--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.