Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 18 June 2013, Risto I. Jääskeläinen wrote:
Ei sattunut silmiini ohjeiden suomennokselle ehdotonta takarajaa, jotta
ehtisivät 4.1:een. Jossain näyi, että 4.1rc1:n joku "deadline" olisi
ollut 17.6.

Nämä takarajat voi päätellä julkaisusuunnitelmasta:

  https://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan/4.1

Beta- ja RC-julkaisut ovat suomentamisen kannalta oleellisia. Taulukossa näkyy 
viikon aikaikkuna julkaisuille, ja suomentamisen turvallinen takaraja on 
yleensä edeltävän viikon lauantai (eli kaksi päivää ennen taulukossa mainittua 
ensimmäistä päivämäärää). Tällä logiikalla takarajat olisivat

4.1beta2:  1.6.
4.1rc1:   15.6.
4.1rc2:   29.6.
4.1rc3:   13.7. (myös tod.näk. takaraja suomennoksille versioon 4.1)

4.1.1rc1:  3.8.
4.1.1rc2: 17.8. (myös tod.näk. takaraja suomennoksille versioon 4.1.1)

Todellinen takaraja tulee kuitenkin siihen ajanhetkeen, jolloin Andras Timar 
siirtää käännökset Pootlesta. Yleensä tämä tapahtuu kai sunnuntai-iltana, nyt 
rc1:n tapauksessa tämä on tehty vasta tänään aamulla. Eli eilen suomentamani 
osat käyttöliittymästä ehtivät nähtävästi sittenkin rc1-versioon, mutta loput 
tänään tehdyistä suomennoksista eivät varmaan ehtineet.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.