Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei,

toisella asennuskerralla paikansin ainakin yhden ongelman. Jos ohjelma ei
käynnisty asennuksen jälkeen, vika voi olla lisäosissa. Itse jouduin
poistamaan wiki-julkaisijan, jonkun python jutun ja oliko sen
raportointilisäosan. Tämän jälkeen ohjelma toimii moitteetta. Pitää vaan
älytä katsoa tarkkaan ensimmäistä virheilmoitusta ... Laitoin tuon tiedoksi
blogiin, jos vaikka auttaisi jotain ihmettelijää ...

JusSi

Näyttäisi siltä, että RC4 jää lopulliseksi ja vika korjataan versiossa
3.6.1.
Ilmeisesti vika ei koske kaikkia käyttäjiä, joten maininta
julkaisutiedoissa
riittänee tällä kertaa.

Harri---------------------

Jussi Silvonen
Liiketie 14 B 4
00730 Helsinki

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.