Date: prev next · Thread: first prev next last


On Thursday 02 August 2012, Harri Pitkänen wrote:
Tämä on tunnettu ongelma, joten sitä ei enää tarvitse raportoida.
Ymmärtääkseni tulee vielä RC5 juuri tämän vian takia, mutta täysin varma
en ole asiasta, koska olen lomaillut enkä siksi ole lueskellut posteja
kovin tarkasti.

Näyttäisi siltä, että RC4 jää lopulliseksi ja vika korjataan versiossa 3.6.1. 
Ilmeisesti vika ei koske kaikkia käyttäjiä, joten maininta julkaisutiedoissa 
riittänee tällä kertaa.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.