Date: prev next · Thread: first prev next last


to 2.8.2012 11:08 Jussi Silvonen kirjoitti:
Kun en tiedä kuinka se tehdään, niin ilmoittelen täällä.

Suomenkielisiltä sivuilta Osallistu -> Bugien raportointi

Onkohan muilla ollut samaa ongelmaa?

Tämä on tunnettu ongelma, joten sitä ei enää tarvitse raportoida.
Ymmärtääkseni tulee vielä RC5 juuri tämän vian takia, mutta täysin varma
en ole asiasta, koska olen lomaillut enkä siksi ole lueskellut posteja
kovin tarkasti. Vika koskee kaiketi vain ensimmäistä käynnistysyritystä?

Harri-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.