Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

Tämän postituslistan asetuksia on muutettu niin, että listalle
lähetettyihin viesteihin vastatessa tulee tästä lähtien käyttää
sähköpostiohjelman "vastaa kaikille"-toimintoa.

Aiempi käytäntö, jossa viestit ohjautuivat oletusarvoisesti vain
postituslistalle, johti ongelmiin silloin, kun viestin lähettäjä ei ollut
postituslistan tilaajana. Tätä on tapahtunut suomenkielisilläkin listoilla
useasti.

Koska monet tämän projektin postituslistoista ovat nykyään kovin
vilkkaita, on kohtuutonta vaatia liittymistä listalle yksittäisen viestin
lähettämiseksi. Nyt viestien vaihto toimii oikein, vaikka osa keskusteluun
osallistuvista ei olisikaan postituslistan tilaajana.

Mikäli muutos aiheuttaa kovin paljon sekaannusta, on mahdollista vielä
palata vanhaan käytäntöön. Riippumatta listan asetuksista "vastaa
kaikille" on aina turvallinen valinta postituslistan viesteihin
vastattaessa.

Lisää perusteluja (englanniksi) uuden asetuksen puolesta voi lukea täältä:

  http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html

Harri


-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.