Date: prev next · Thread: first prev next last


On Friday 25 May 2012, Harri Pitkänen wrote:
Kirjoitin tuon kurssin opettajan avuksi jonkin verran materiaalia, jota
kurssilla menestyksekkäästi käytettiin. Julkaisen kyseisen materiaalin
wikissämme myöhemmin, kunhan saan sen ensin muokattua yleiskäyttöisempään
muotoon. Tein ennen kurssia listan myös muista mahdollisista
harjoitustyöksi sopivista aiheista. Senkin lisään wikiin. Nämä ovat sitten
vapaasti hyödynnettävissä muillakin vastaavilla kursseilla, mutta niistä
voi olla apua kenelle tahansa, joka haluaa perehtyä LibreOfficen
lokalisointiin.

Materiaali (tai se osa siitä, joka soveltui yleisesti käytettäväksi) on nyt 
wikissä:

  http://wiki.documentfoundation.org/FI/Lokalisointi

Olen myös aloitellut raportoitujen virheiden korjauksen, toista kymmentä 
virhettä on jo korjattu. Tärkeimmät saadaan luultavasti korjattua versioon 
3.5.5, osa voi jäädä myöhemmäksi.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.