Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei kaikille!

Kiitos Harrille postista.
Nyt näyttäisi, että Pootlea ei voi käyttää kovin tehokkaasti, kun ovat käyttäneet sellaisia koodeja, joita Pootle ei tunnista. Ilmeisesti pitää hakea PO-tiedosto omalle koneelle ja palauttaa se sitten Pootleen? Kaiketi oikeuteni riittävät tuohon? Huonomuistisuus vaivaa.

Jos muita kiinnostuneita ei löydy, olisi katsomassa yksittäiset korjausehdotukset läpi ja yritän raportoida tekemiseni. Noista laajemmista huomautuksista (lähinnä passiivi/imperatiivi) en osaa vielä sanoa.

Aloittelin jo LibreOfficeLokalisointi.ods -tiedostosta, jossa oli sen verran tekstiä, että tekstihaulla löytyi.

t. Risto

Tampereen yliopiston tänä keväänä järjestämällä käännöstieteiden
syventäviin opintoihin kuuluvalla lokalisoinnin peruskurssilla
perehdyttiin harjoitustyön muodossa LibreOfficen lokalisointiin.
Harjoitustyössä opiskelijoiden tehtävänä oli löytää sekä suoranaisia
virheitä että kielellistä parannettavaa LibreOfficen käyttöliittymästä ja
ohjeista. Virheitä etsittiin sekä käyttöliittymää tutkimalla että
po-tiedostoja lukemalla.

Sain tänään opiskelijoiden harjoitustyöt nähtäväkseni. Näyttää siltä, että
opiskelijat ovat olleet huolellisia. En ole vielä tutkinut materiaalia
kovin tarkasti duplikaattilöydösten tai muiden vastaavien varalta, mutta
noin sata aidosti korjausta vaativaa asiaa opiskelijat ovat löytäneet. Iso
kiitos heille! Kaikkiaan harjoitustyön on tehnyt kymmenkunta opiskelijaa,
joten heidän työpanoksensa on jo ajallisestikin ollut merkittävä.

Alan korjailla löytyneitä virheitä tulevan viikon aikana. Osa virheistä on
hankalia, ja niiden korjaus voi mennä versioon 3.6 tai myöhemmäksikin.
Noissa harjoitustöissä on opiskelijoiden henkilötietoja, joten en julkaise
niitä sellaisenaan. Ainakin Ristolle aion lähettää tiedostot
zip-pakettina, mutta jos joku muukin katsoo niistä hyötyvänsä, voin niitä
tarpeen mukaan lähetellä.

Kirjoitin tuon kurssin opettajan avuksi jonkin verran materiaalia, jota
kurssilla menestyksekkäästi käytettiin. Julkaisen kyseisen materiaalin
wikissämme myöhemmin, kunhan saan sen ensin muokattua yleiskäyttöisempään
muotoon. Tein ennen kurssia listan myös muista mahdollisista
harjoitustyöksi sopivista aiheista. Senkin lisään wikiin. Nämä ovat sitten
vapaasti hyödynnettävissä muillakin vastaavilla kursseilla, mutta niistä
voi olla apua kenelle tahansa, joka haluaa perehtyä LibreOfficen
lokalisointiin.

Harri


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa


__
Tutustu Saunalahden edullisiin liittymiin osoitteessa http://www.saunalahtifi/


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.